miércoles, 12 de junio de 2013

La risoteràpia: què és , què fem en un taller i quins beneficis obtenim.TALLERS DE RISSOTERÀPIA PER ADULTS
La rissoteràpia per a adults vol tornar a despertar aquell nen que tots portem dins, i alhora recordar-nos la importància de l'alegria i de l'espontaneïtat en la vida diària. Vivim en un món en què les responsabilitats i la pressa ens ocupen tot el temps, i això crea distància entre el nostre dia a dia i la satisfacció de les nostres necessitats. Construim la nostra màscara i volem carregar amb tot el que ens cau al damunt. 
 La rissoteràpia és una tècnica que busca el desbloqueig energètic i la relaxació,  tant a nivell físic com emocional  i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos per a que les persones vagin incorporant el riure a les seves vides,  recuperin la il.lusió i relativitzin una miqueta les seves pors. Normalment, els nens  riuen fins a 60 vegades més que els adults cada dia.
La rissoteràpia es converteix en una eina eficaç per contrarrestar els alts nivells d’ estrès i cansament que provoca la vida actual, essent una eina poderosa contra la por.
En un taller de rissoteràpia el que es pretén és ensenyar a utilitzar el riure per acostar-nos a l’equilibri, serenitat, creativitat i estimular la capacitat de controlar i canalitzar la nostra energia i emocions.

COM ÉS UNA SESSIÓ O UN LABORATORI DEL RIURE
Una classe de rissoteràpia es divideix en 5 fases:
-      Enquadrament . Petita exposició de què és la risoteràpia i els límits de la sessió que són el respecte per un mateix i pels altres i el no judici.

-      Dinàmiques per entrar en contacte amb el grup i traspassar la vergonya.
Es fan exercicis per entrar en contacte amb el grup i “trencar el gel”.

-   Energetització i jocs.  A través de tècniques de moviment expressiu i corporal, i músiques energetitzem el cos i alliberem tensions i bloquejos energètics, alhora que cohesionem el grup a través de diferents dinàmiques. Treballem els diferents centres d’energia, el centre baix (força i determinació), el centre sacre (plaer i sexualitat), centre medi (emocions), centre cor (donar, rebre) i el centre laringi (control i màscara o personatge).

-      Dinàmica del riure. Tota la sessió ha anat dirigida a facilitar la connexió amb el nostre riure genuí. Podem riure sense un motiu , tan sols pel fet que sentim la joia d’estar aquí i ara, en el grup. Pot ocòrrer que algú no conecti amb el riure. També està bé. Pot aprofitar pel relax i el sentir la pròpia respiració. És fàcil anar-nos al pensament. No passa rés. Adona-te’n i respira.
De fet en les primeres aproximacions a una sessió del riure, posa-hi la intenció. Si tens una forma que saps que et produeix riure, fes-la servir . El pas que més costa és el de deixar-se anar perdent la por al ridícul. En aquest laboratori no hi ha lloc pel ridícul. Tot està bé i és el teu moment sempre des del respecte.

-      Relaxació i tancament. S'acaba amb una relaxació  per normalitzar la respiració i tornar a contactar amb l'entorn i amb el cos, centrant-nos en les sensacions que el riure ha deixat en cadascun. Fem un petit tancament .

BENEFICIS DEL RIURE (FISIOLÒGICS I EMOCIONALS)
A nivell físic (oxigen-hormones-energia):
-Activem més de 400 músculs, a la cara i el cos. El sol fet de somriure ja fa alliberar endorfines. El moviment del diafragma amplia la capacitat toràcica i permet augmentar el ritme de la respiració i oxigenar millor el nostre cos. També permet un massatge intern de la zona abdominal que facilita la digestió i l'eliminació de toxines.
El riure també ens permet un estirament de la columna vertebral i les cervicals i  relaxar el to muscular. (Aclarir que una part de la sessió es fa estirats al terra).
El riure s’activa a la part frontal superior esquerra del cervell, que està en comunicació amb feixos de fibres nervioses que transmeten els estímuls traduint-los en senyals nervioses que activen l'hipotàlem que allibera endorfines, dopamina, serotonina. Aquestes hormones són les responsables de l'optimisme, del bon humor i ajuden a la desaparició de la sensació de dolor, cansament i fatiga, a més de reforçar el nostre sistema inmunològic.
Per altra banda el moviment diafragmàtic és importantíssim per facilitar la circulació de la nostra energia des del centre baix a centres superiors com el cor i el frontal . Riure ens ajuda a desfer possibles bloquejos energètics. (Tots ens hem sentit dir a nosaltres mateixos allò de “ Tinc un nus aquí!” i ens posem la mà a l’estòmac o ens aseenyalem el cor).

A nivell emocional:
Un taller de dues hores de rissoteràpia ens permet conectar amb les emocions, millora la comunicació amb els altres, incrementa la creativitat, l'assertivitat, l'expressió, la confiança en els altres i en un mateix.
És un petit laboratori on fer passes endavant quant a identificar i  alliberar una mica les pors, els convencionalismes socials, ajudant-nos a la pròpia desinhibició, estimulant el desig i provocant canvis d'actituds cap a la vida.

Està científicament provat que el riure és capaç de generar estats d'ànims que actuen sobre el benestar general de l'ésser humà: es disparen sensacions de felicitat, optimisme, alegria i compassió... (Les hormones de les que hem parlat més amunt en són les responsables).
 A més,  mentre  riem és impossible poder pensar en res , la qual cosa ens permet bloquejar la part racional del nostre cervell, i el pensament i l'excessiva autocrítica cap a nosaltres mateixos. Quan riem estem en el moment present i som, amb independència de cap judici de valor. 
Permetre’ns aquests moments és permetrens acostar-nos a gaudir de la nostra essència. 
Si volem fer més passes i emprendre un camí de creixement personal a través del riure es pot participar en tallers de TERP (Teràpia Expressiva del Riure Profund), un instrument poderós, entre d'altres,  per retrobar-nos amb nosaltres mateixos. En la TERP l’enquadrament és a més llarg plaç i necessita d’una regularitat en la pràctica, de forma que els efectes del riure es traslladin a la nostra vida diària.
Per a començar però, els tallers de dues hores són una eina poderosa de retrobament amb la il.lusió.

HAURIES D’ESPERAR PER TAL DE PARTICIPAR EN UN TALLER EN CAS DE:

·        Que t’acabis de sotmetre a una operació quirúrgica
·        De tenir greus dificultats respiratòries o de moviment.
·        Persones amb patologies cardíaques .


 FRASES INTERESSANTS SOBRE EL FET DE RIURE ( N’aferimem més):
"Si rius amb els altres, entres en la mateixa sintonia".
“La vida és massa seriosa per prendre-la seriosament" Oscar Wilde
“El somriure és el camí més curt entre dues persones”.
"Riure és de savis" Marc Valerio Marcial
"Per estar sa cal riure com a mínim 30 vegades al dia" Proverbi xinès
"L'efecte físic del riure arriba a tot el cos "  William Fry

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Me encantará que dejes tu opinión y propuestas.